Wybór drogi kształcenia, a tym samym przyszłego zawodu – to jedna z najtrudniejszych decyzji, z którymi przyjdzie zmierzyć się każdemu w ciągu życia. W wieku 16 lat zazwyczaj posiadamy pstro w głowie, dlatego też raz obrana droga nie zawsze jest tą idealną.

A może zmiana?

W dzisiejszych niepewnych pod względem rynku pracy czasach, raz wyuczony zawód nie zapewnia otrzymania długoletniej posady. Do najważniejszych cech, które powinny imać się idealnego pracownika jest elastyczność oraz chęć zmiany. Dzięki szerokiej ofercie studiów podyplomowych, a także kursów doszkalających- zadanie to nie jest wcale trudne.

Era długoletniej pracy na jednym stanowisku wygasła, jak się okazuje doszczętnie. Szerokie możliwości awansu, elastyczność oraz dynamiczny rozwój wielu branż aktualnie definiują polski rynek pracy.

Na szczególną uwagę zasługują szkoły zawodowe (zwane również szkołami branżowymi). Przez kilka ostatnich lat uważane one były za miejsce szerzenia się patologii, teraz coraz częściej uczęszczają do niej osoby, których celem jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na dany temat. Fakt ten poparty jest alarmująco niską liczbą fachowców, w dziedzinach takich jak mechanika samochodowa, szewstwo, krawiectwo oraz piekarstwo i cukiernictwo.

Najbardziej poszukiwane zawody ostatnich lat

Rok 2018 w nikłym stopniu odbiega pod względem trendów rynkowych od swoich dwóch poprzedników. W Polsce nadal brakuje specjalistów. Spowodowane jest to nie tylko emigracją zarobkową, ale również niechęcią do zdobywania wykształcenia wśród młodych ludzi.

Najbardziej cierpi, jak się okazuje branża medyczna. W Polsce brakuje zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy. Kształcąca się w naszym kraju kadra jest niewystarczająca. Fakt ten jest jednym z powodów długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz stanowi przyczynę braku wyspecjalizowanej opieki pielęgniarskiej.

Wiele wakatów oczekuje również na specjalistów z sektora IT. Rozwijająca się ciągle w Polsce sieć internetowa, wkracza do coraz większej liczby zakładów pracy i miejsc użyteczności publicznej. Jak widać- dobry informatyk jest na wagę złota.

Praca czeka także na osoby z ukończoną szkołą zawodową. Piekarnie, cukiernie oraz zakłady spożywcze, bardzo chętnie przyjmą wyszkolonych piekarzy i cukierników. Miejsce znajdzie się także dla krawcowych oraz osób specjalizujących się w tzw. krawiectwie ciężkim.

Advertisements